KURULUŞ AMACI

DERNEĞİN AMAÇLARI

3.1 Derneğin temel amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü esaslar çerçevesinde ve Atatürk ilke ve inkılapları kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü’ne hizmet etmek ve seçilmiş Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimlerine karşılık beklemeden destek vermektir.

3.1.1 Fenerbahçe Spor Kulübü’nü şahsi menfaatlerinin üzerinde tutarak gerek Kuzey Kıbrıs’ta gerekse Uluslararası platformda daha iyi yerlere getirmek için çalışmak ve bunun için gerekli birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak. Bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlara maddi manevi her türlü destek vermek.

3.2 Dernek bu çalışmaları yaparken Kulüp yönetimi seçimleri esnasında oluşan her türlü kampanyadan, seçim grupları ve seçim kulislerinden uzak duracak ve seçimlerle ilgili bağlayıcı kararlar almadan Fenerbahçe Spor Kulübü için faydalı işler yapacaktır. Derneğin hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.

3.2.1 Fenerbahçe Spor Kulübü sevgisini yaymak ve pekiştirmek, taraftar sayısını artırmak,

3.2.2 Fenerbahçe Spor Kulübü ve Kulübe bağlı amatör branşlarla diyaloglar kurmak, Kulüple ilgili diğer Dernek ve Kurumlarla ilişki kurmak,

3.2.3 Yurtdışı kulüplerin yapısı, sponsor firmaların yapısının irdelenmesi çalışmalarını yürütmek ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü geleceğe hazırlayacak projeler üretmek,

3.2.4 Sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tarihine sahip çıkmak ve alenileştirmek, ayrıca kamuoyunu bu konuda doğru bilgilendirmek,

3.2.5 Sanatsal faaliyetlere destek olmak, kültür ve sanat etkinlikleri yaparak toplumun, özellikle gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek,

3.2.6 Dernek asıl amacına uygun faaliyetlerin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla radyo ve televizyon programları hazırlamak veya hazırlatmak; ilgili mevzuata uyarak Dergi ve Bülten çıkartmak,

3.2.7 Sporcu eğitim ve sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmak; yeni yeteneklerin spora kazandırılması için eğitim ve öğretim bursları vermek,

3.2.8 Spor camiası mensuplarının sosyal ve ekonomik güvencesini temin etmek üzere gerekli girişim ve yardımlarda bulunmak,

3.2.9 Gençlerde Fenerbahçelilik ruh ve düşüncesini geliştirmek ve desteklemek. Yetenekli gençleri spora kazandırmak amacıyla dernek yönetimine bağlı şekilde spor ile ilgili branşlarda takım kurmak, lige katılabilmek.

3.2.10 Spor ahlak ve düzenini bozan toplumsal faaliyetleri önlemek amacıyla toplumu bilinçlendirmek,

3.2.11 Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.

3.2.12 Özellikle Fenerbahçe sevdalısı iş insanları ve profesyoneller başta olmak üzere Fenerbahçe ailesini aynı çatı altında toplamak.

3.3 Dernek, yukarıda sayılan hizmet konularında mevcut Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi ile iş birliği içinde çalışacaktır.